EPS ASMOLEN

AÇIKLAMA

EPS/ ASMOLEN Ülkemizde son yıllarda asmolen döşeme uygulamalarında artış gözlenmektedir. Asmolen döşemelerde geleneksel kiriş uygulamaları olmadığı için tavanda düz bir yüzey elde edilmektedir. Bu durm iş merkezi ve otel gibi özel tesisat uygulamaları olan binalarda özellikle tercih sebebi olmaktadır. Ancak en önemlisi asmolen uygulamalarının binanın ağırlığını azaltmasıdır. Buna bağlı olarak deprem esnasında binaya gelen deprem yükü de azalma gösterir. SETPOL Asmolen uygulanan projelerde taşıyıcı kesitlerde ekonomiklik sağlanırken aynı zamanda deprem ülkesi olan ülkemizde daha güvenli binalar inşa edilmiş olur.

SETPOL Asmolen'in Avantajları

Hafirtir, yapıda oluşacak deprem yüklerini minimize eder.
Uygulamada kolaylık ve hız kazandırır.
Kullanım esnasında zaiyat yok denecek kadar azdır.
Binanın kendi yükünü azalttığından daha proje aşamasında kesit hesaplarını ekonomikleştirir.
Böylece beton ve demir maliyetleri düşürülür.
Katlar arası ısı ve ses yalıtım sağlar.
Farklı yoğunluklar ile üretimde çeşitlik sağlanır.
Homojen yapısı sayesinde tüm özel kesimlerde yüksek kalite ve düşük zaiyat sağlar.
10-40 kg/m3 yoğunluklar arasında üretilebilir.
B1 sınıfı yanmazdır.